เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sea (ประเทศไทย) นำโดยนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) และ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ภายใต้โครงการ “Sea สร้างสุข” โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โอกาสนี้มี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับโครงการ “Sea สร้างสุข” เป็นกิจกรรมที่มุ่งช่วยเหลือสังคม ตามพันธกิจขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยด้วยเทคโนโลยี โดยผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมบริจาคโดยตรงผ่านร้านค้ามูลนิธิรามาธิบดีฯบนแพลตฟอร์มช้อปปี้หรือคลิกที่ https://shopee.co.th/ramafoundation

บรรยายบุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)
  3. ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ
  4. ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  5. นายกฤตย์ พัฒนเตชะ ผู้อำนวยการอาวุโส ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.kaosanonline.com/?p=54037

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed