PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เชิญชวนนักสร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ Influencer, Content Creator, Tiktoker, Youtuber, รวมถึงประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เจาะประเด็นสงสัย เรื่อง PDPA กับ Content Creator” ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-15.30น. เพื่อกระตุ้นให้ Influencer, Content Creator, Tiktoker, Youtuber ผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ “ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ”  การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ความคุ้มครองของ PDPA โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA การทำงานของ Content Creator ที่ต้องระวังเกี่ยวกับ PDPA, ถ้าโดนละเมิดตามกฎหมาย PDPA ต้องทำอย่างไร, กฎหมาย PDPA ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับ Content Creator ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Content Creator ชื่อดังจากช่อง จูนพากิน และทีมงานเบื้องหลังตัวจริง จากช่อง อาสาพาไปหลง ที่จะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์การทำงานจริง สิ่งที่ควรเข้าใจ ระวัง และป้องกันในกฎหมาย PDPA ที่นักทำ Content ทุกคนต้องตระหนัก ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับชมผ่านการ LIVE สดในช่องทาง Facebook : PDPC Thailand ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น. ติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : PDPC Thailand หรือโทร. 02-142-1033

https://www.kaosanonline.com/?p=60809

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *