Category: การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ในแคริบเบียน เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ไทย สำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคมนี้

SGU เป็นแหล่งรวมแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (อ้างอิงจาก FSMB Physician Licensure ปี 2564) ที่มีเป้าหมายในการสร้างหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงต้องต่อสู้กับปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดแย้งกับอัตราส่วนแนะนำขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ที่ว่าอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อทุก ๆ ประชากร 1,000 คน โดยประเทศไทยมีอัตราส่วนแพทย์อยู่ที่ระหว่าง 0.5 ถึง 0.8 คน ต่อประชากร 1,000 คน จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand…

กระทรวง อว. โชว์ความพร้อมเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ระดมผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้จากเครือข่าย มรภ.-มทร.แก้จน-ลดเหลื่อมล้ำ

กระทรวง อว. โดย หน่วย บพท. ร่วมกับเครือข่ายมรภ.และเครือข่าย มทร. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวง อว. จัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ระดมผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายรวม 47 แห่งทั่วประเทศ กว่า 2,300 ผลงาน แสดงให้ประชาชนนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ เพื่อแก้หนี้-แก้จน และสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  Beyond the Spectrum ชวนวิ่งให้ใจฟู “ Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อน้อง”

สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (NICFD Mahidol) ร่วมกับ  Beyond the Spectrum กลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเท่าเทียม ชวนคนไทย “หัวใจ” พองฟู กับการส่งต่อมิตรภาพ  ส่งต่อองค์ความรู้ แนวคิดเชิงบวก ในการดูแลส่งเสริมศักยภาพแก่น้องออทิสติก  ในงานวิ่งการกุศล Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อน้อง  เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนการเรียนร่วมของเด็กออทิสติกในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน มหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทียม…

มหาวิทยาลัยแมสซีย์จากนิวซีแลนด์ และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ผนึกกำลังเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

มหาวิทยาลัยแมสซีย์ (Massey University) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อโอกาสในการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนิวซีแลนด์ และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHS) ในอนาคต ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คริสโตเฟอร์ ลักซอน พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาคธุรกิจจากประเทศนิวซีแลนด์ การมาเยี่ยมเยือนทางการทูตครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระจายโอกาสทางการค้า และเน้นย้ำนวัตกรรมที่สำคัญของนิวซีแลนด์ในภาคส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การผลิตและเทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ แจน โธมัส และรักษาการแทน ร.ท.ธนู วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา…

เนื่องในวันธาลัสซีเมียโลก มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย

เนื่องในวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันธาลัสซีเมียโลก (World Thalassemia Day) ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University – SGU) ในเกรนาดา หมู่เกาะเวสต์อินดิส จึงอยากให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่แพร่หลาย เนื่องจากธาลัสซีเมียเป็นหนึ่งในโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยมากในประเทศไทย คนที่เป็นธาลัสซีเมียจะมีระดับฮีโมโกลบินในเลือดลดลงเนื่องจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม ก่อให้เกิดความกังวลสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว โดยคนไทยกว่า 30% นับจากทั้งประเทศเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งควรรีบให้ความรู้แก่สังคมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้ ธาลัสซีเมียเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการผลิตฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนในเซลล์เม็ดเลือดแดง แม้ว่าบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ (ธาลัสซีเมียแฝงหรือธาลัสซีเมียไมเนอร์ (Thalassemia Minor))…

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. สานต่อ โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 3” ประกาศรางวัลแคมเปญการสื่อสาร ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สานต่อ โครงการเด็กตื่นไฟ เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา (เด็กตื่นไฟ ปี 3) สนับสนุนการประกวดแคมเปญการสื่อสาร ที่มีภาพยนตร์โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก ภายใต้หัวข้อ “The Changer เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา” ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เปิดเผยว่า ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน…

สวทช.ผนึกกำลัง มธ. และ OR ร่วมวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวง อว. กรุงเทพฯ – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ พลังงาน…

โอกาสนิสิต-นักศึกษา! ศศินทร์ และ SCGC ชวนร่วมสมัครการแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก Bangkok Business Challenge 2024 วันนี้ ถึง 29 มีนาคมนี้เท่านั้น!

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก Bangkok Business Challenge 2024 ในเวทีระดับโลก ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี…

Sea (ประเทศไทย) ร่วม TK Park กระจาย “Wishlist” บอร์ดเกมการเงินไปยัง 31 ศูนย์การเรียนรู้ เสริมเกราะสร้างวินัยการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

Sea (ประเทศไทย) นำโดย นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ร่วมส่งมอบบอร์ดเกมฝึกทักษะทางการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน”  ให้กับ TK Park โดยมี นายวัฒนชัย วินิจจะกุล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ TK Park สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าความร่วมมือเพื่อการกระจายบอร์ดเกมการเงิน Wishlist…

รมว.อว. เปิด”กีฬาราชมงคล” 9 มทร. ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เจ้าภาพ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ เป้าครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกสมัย สานพลัง 9 มทร. เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี…เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…