Category: ศิลปวัฒนธรรม

เต็ดตรา แพ้ค คว้าคะแนน ‘ระดับ A’ ในด้านความโปร่งใสเกี่ยวกับป่าไม้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรชั้นนำด้านการดำเนินงานที่โปร่งใสและประสิทธิภาพด้านป่าไม้ใน “ระดับเอ” (A List) ติดต่อกันเป็นปีที่แปด โดย การประเมินและจัดอันดับของซีดีพี (CDP) หรือ Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก รายงานข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับป่าไม้ประจำปี 2566 ของซีดีพี ระบุว่า เต็ดตรา แพ้ค เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับคะแนนระดับ “A” ซึ่งมีเพียง 2% เท่านั้นจากบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประเมินมากกว่า 21,000 แห่ง[1]  ในครั้งนี้ บริษัทยังทำรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเป็นครั้งแรก ซึ่งหลังจากที่ได้รับการบันทึกคะแนนระดับ “A” ทั้งสองรายการ จึงส่งผลให้เต็ดตรา แพ้ค จัดอยู่ในกลุ่มแบรนด์ผู้นำของซีดีพี (CDP leadership brand) อีกครั้ง โดยถือเป็นเพียงบริษัทเดียวในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มที่ติดอันดับในระดับนี้ องค์กร Intergovernmental Science-Policy Platform on…

สุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ การแสดงโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม  เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผสานสองมรดกที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) “โขน – มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” และ “วัดไชยวัฒนาราม – โบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก” กับการแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 เพื่อสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งหมายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย…

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวที่ไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวง ร.10 ระหว่าง 22 ก.พ.-19 มี.ค.นี้

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ตามโครงธรรมยาตราจากมกานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง : สักการะพระบนมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขอวพระสารีบุตรและพระโมคคลักษณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๑๙ มีนาคม…

อาจารย์ยักษ์แดง บ้านสุวรรณบัญชา ผู้ศรัทธาองค์ท้าวเวสสุวรรณร่วมแจกทานชุมชนคนพื้นที่และคนต่างด้าว

อาจารย์ยักษ์แดง บ้านสุวรรณบัญชา นำคณะลูกศิษย์ผู้ศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณและอาจารย์ยักษ์แดง ประกอบพิธีแจกทานประจำปี ครั้งนี้ 7 ในแต่ละปีมีคณะลูกศิษย์ร่วมสนับสนุนตามกำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็น แจกจ่ายให้กับชุมชนคนต่างด้าวและผู้ใช้แรงงานในชุมชนย่านชานเมือง ในปีนี้ (2567) แจกจ่ายทานเป็นข้าวสาร ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 600 ถุง ข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ขนมชนิดต่างๆ จำนวน 1,000 ถุง น้ำจับเลี้ยง จำนวน…

ยลโฉม คิมเบอร์ลี่ สุดงามสง่า นางนพมาศ 2566 ในงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ลอยกระทงบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งใน “Global Destination” หรือสุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หมุดหมายสำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยอันล้ำค่า ให้ประเทศไทยก้าวเป็น “ผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก” (Global Cultural Influence)  ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ ได้แก่กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าธุรกิจแม่น้ำเจ้าพระยา, สมาคมเรือไทย, กรมเจ้าท่า และองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท…

“ทีเส็บ”ชู”เชียงใหม่”ไมซ์ซิตี้ นำร่องซอฟต์พาวเวอร์ ผลักดันสู่เมืองเทศกาลระดับโลก

ทีเส็บร่วมยกงานเทศกาลยี่เป็งให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ ตามกลยุทธ์ “12 เดือน 12 แนวคิดเทศกาล (12 Months 12 Festival Themes)” ใช้ทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรม ผลักดันเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ให้เป็นเมืองเทศกาลระดับโลก งานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Pokémon GO Yi-Peng นำเสนอ Virtual Tourism Experience…

รฟฟท. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด…

“สมุทรสงครามอยู่ดี” สานพลังความรู้-พลังพหุภาคี ปลุกชีพจร”อัมพวา” บนฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

โครงการสมุทรสงครามอยู่ดี จากผลงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อาศัยการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิพของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ต่อยอดขยายผลสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขแก่คนพื้นที่ บนฐานนิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน ฟื้นความมีชีวิตชีวาคืนสู่อัมพวา รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ บอกเล่า ภาพรวมผลลัพธ์ และเป้าหมายของโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีฯ สถานที่จัดกิจกรรม ที่ศาลาการเปรียญวัดบางกะพ้อม               รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสมุทรสงครามอยู่ดี: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการวิจัย…

กรมหม่อนไหมจับมือหน่วยงาน ก.เกษตร โชว์ “วิถีหม่อนไหม” ลายผ้าซิ่นตีนแดง เอกลักษณ์ชาวบุรีรัมย์ อวดความเป็นไทยให้ชาวโลกรับรู้ ในศึกโมโตจีพี “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” ที่ดีที่สุดในโลก

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมโชว์ “วิถีหม่อนไหม” ลายผ้าซิ่นตีนแดง ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ อวดความเป็นไทยให้ชาวโลกรับรู้ ผ่านนักแข่งและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์…

สสส. จับมือ สสช. และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น จ.เชียงราย  หนุนอาหารปลอดภัย ให้ความรู้กลุ่มชาติพันธ์  เปิดตลาดเขียว “กาดต้มโป่งฮอมสุข”  ทุกเสาร์- อาทิตย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง หมู่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันศุกร์ 22 กันยายน 2566   ได้มีพิธีการ เปิดตลาด “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข”  ขึ้นเป็นวันแรก เพื่อสร้างพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัย ให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาเจอกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้น  ซึ่งการเปิดตลาดในวันนี้ ยังถือเป็นงานวันนัดพบเกษตรกรประจำปี 2566 อีกด้วย   ภายในงานจะมี เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่มาเปิดร้านท มีการจำหน่ายผักผลไม้ อาหารปลอดภัยที่เป็นเมนูอาหารพื้นบ้าน  มีการนำนวัตกรรมอาหารชุมร้านค้ามาแสดงโชว์  …