Category: เกษตร

กระทรวง อว. โชว์ความพร้อมเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ระดมผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้จากเครือข่าย มรภ.-มทร.แก้จน-ลดเหลื่อมล้ำ

กระทรวง อว. โดย หน่วย บพท. ร่วมกับเครือข่ายมรภ.และเครือข่าย มทร. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวง อว. จัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ระดมผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายรวม 47 แห่งทั่วประเทศ กว่า 2,300 ผลงาน แสดงให้ประชาชนนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ เพื่อแก้หนี้-แก้จน และสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

นิคมสหกรณ์แม่แตงสนองนโยบายรัฐ หนุนปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้

นิคมสหกรณ์แม่แตง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ด้านเกษตรกรปลื้มมีรายได้ทั้งปี หลังร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการเกษตรมูลค่าสูง ตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”  เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570   โดยเริ่มนำร่องที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองคุณภาพสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี…

ยกระดับกาแฟไทยสู่เวทีโลกกับงานแถลงข่าวเปิดตัว การประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thailand Best Coffee Beans”

กรมวิชาการเกษตร จัดงานแถลงข่าวประกาศจัดงาน “Thailand Best Coffee Beans” อย่างเป็นทางการ กับการประกวดหาสุดยอดกาแฟไทยประจําปี 2567 เชิญชวนให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยผู้ปลูกกาแฟได้ร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและพัฒนาเมล็ดกาแฟจากประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ถือเป็นการดําเนินงานตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงประทานรางวัล ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้เพิ่มความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท…

ไบโอเทค สวทช. จับมือ ไบโอเมด และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง ร่วมวิจัยและวิชาการ เสริมอุตสาหกรรมด้านจุลินทรีย์และโพรไบโอติกส์ในประเทศไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ ประเทศไทย จำกัด (BioMed) และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง (HKSGM) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรม Park Hyatt กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านจุลินทรีย์และโพรไบโอติกส์ในประเทศไทย ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากกว่า 100 ล้านล้านเซลล์ แต่เซลล์มนุษย์แท้จริงมีเพียง…

ซินเจนทา เปิดตัว ‘โซนิวา’ ชูไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรรายย่อย

ซินเจนทา ผู้นำระดับโลกด้านเกษตรกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ ‘โซนิวา’ (SONIVA) ที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชโคกตูม-พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีจุดมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางขยายตลาดเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งโซลูชั่นและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของเกษตรกรรายย่อยได้มากที่สุด แบรนด์โซนิวา เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ACSEN Agriscience Limited ซึ่งเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชรายใหญ่ของประเทศอินเดีย โดยร่วมมือนำนวัตกรรมด้านพันธุ์พืชและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อเปิดตัวในประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพร้อมขยายไปยังตลาดที่สำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย…

ซินเจนทา ประเทศไทย เปิดศูนย์เซนทริโก (CENTRIGO) ระบบนิเวศเกษตรกรรม เสนอโซลูชั่นการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีการทำเกษตรสมัยใหม่

ซินเจนทา ประเทศไทย เปิดศูนย์เซนทริโก (CENTRIGO) ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางทางเกษตรกรรม พร้อมนำเสนอโซลูชันแบบ end-to-end รวบรวมพันธมิตรชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยมาช่วยให้ความรู้กับเกษตรกรตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกษตรกรสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและทำกำไรได้สูงขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นและการส่งออกของประเทศได้  โดยเครือข่ายความรู้และบริการของเซนทริโกจะช่วยให้เกษตรกรไทยเข้าถึงโซลูชันทางการเกษตร เทคโนโลยี และวิธีทำการเกษตรแบบยั่งยืน สามารถเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำด้านการเกษตรสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งศูนย์เซนทริโกจะทำการจัดหาปัจจัยการผลิต การป้องกันศัตรูพืช การใช้โดรน และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลาย มาให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านทางศูนย์เซนทริโกโดยตรง พร้อมเปิดให้บริการแก่เกษตรกรไทยแห่งแรก ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 เมษายน 2567 นายอเล็คซานเดอร์ เบอร์คอฟสกี้…

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา จับมือ มูลนิธิธรรมดี และภาคีเครือข่าย ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล  ตามรอยฯ พ่อหลวง กับ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

ผลการสำรวจล่าสุดจากหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือ โคเปอร์นิคัส รายงานว่า เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ และอุณหภูมิโลกก็มีแนวโน้มที่จะทำลายสถิติใหม่ในทุกๆ เดือนนับจากนี้เป็นต้นไป โดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินตัวของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทย และทั่วโลกในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย  เมื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลายเป็นวาระเร่งด่วนของคนไทยทั้งชาติที่ต้องดำเนินการทันที บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สมาคมนักเรียนเก่า…

‘นภินทร’ ติดอาวุธ ผู้ประกอบการโคนม ขยายการส่งออกด้วย FTA เตรียมนำ SME ไทย บุก “ตลาดนม” ใน “จีน” ตั้งเป้า ปักหมุดนมแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศ

รมช.พณ.  เปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปีที่ 6 ติวเข้มสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการ ให้พร้อมขยายการส่งออกไปตลาดจีนโดยการใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสำรวจตลาดโมเดิร์นเทรด และจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนที่นครเซี่ยงไฮ้ สป.จีน ในเดือนพฤษภาคมนี้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์ว่า “กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา…

3 โครงการวิจัย สวทช. ทุนล้านช้าง-แม่โขง เปิดตัวผลงานสู่สาธารณะมุ่งงานวิจัยเห็ด มันสำปะหลัง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบรางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวเปิดโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMCSF Funded Project) โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขยายเครือข่ายต่อยอดการสร้างผลกระทบของโครงการ จำนวน 3 โครงการของ สวทช. ประกอบด้วยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าเห็ดบริโภค การผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และนายหม่า มิงเกิง ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน…

ไบโอเทค เปิดตัว DAPBot (แดปบอท) คู่คิดติดปลายนิ้วคนเกษตร แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร

ในงาน NAC 2024 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว DAPBot (แดปบอท) แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร ในรูปแบบ Line Official เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานโดยง่ายของเกษตรกร เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 หัวใจหลัก (เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ผลิตชีวภัณฑ์) เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเกษตรกรในไลน์ เพียงแค่กดเพิ่มเพื่อน โดย…

You missed