Tag: นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพ

“ชาติซ้าย” ยืนหนึ่งไร้คู่แข่ง นั่งนายกมวยอาชีพต่อสมัย 16

“ชาติซ้าย” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นั่งนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพ ไร้คู่แข่ง เป็นสมัยที่ 16 หลังสมาชิกยกมือรับรองท่วมท้นกันเป็นเสียงเดียว โดยมีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งนายกฯ ในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุม เดอะ บาซาร์เธียเตอร์ เมื่อ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา     “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เผยจะอนุรักษ์ รักษามวยไทยให้คงอยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค์จะแก้ไขให้บรรลุล่วง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของทุกฝ่าย พร้อมจะต้องปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตเป็นธรรม     “สำหรับนโยบายการทำงานในอนาคต จะต้องเข้มข้นขึ้น เช่นจะประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย…