Tag: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เด็กเทพฯเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัล เยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร) จากผลงาน “เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ด ด้วยโปรแกรม Arduino” 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวในพิธีเปิดว่า เยาวชน คือ อนาคตของเมือง การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ถือ เป็นเรื่องที่ดี และต้องดูว่าเยาวชนต้นแบบ แบบนี้จะสามารถขยายผลต่อได้อย่างไร และเป็นกำลังใจให้เยาวชนคนอื่น ๆ ที่จะเอาสิ่งดีดีแบบนี้ไปเป็นต้นแบบด้วย “เยาวชนคือสิ่งมีค่าที่สุด ต่อไปเยาวชนจะเป็นเจ้าของเมือง ต้องขยายผลให้เด็กกทม.…