Tag: นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบพี่น้องศูนย์ข้าวฯ จ.เพชรบูรณ์ ชวนร่วม BCG Model ปฎิวัติการทำนาแบบยั่งยืน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะพี่น้องชาวนา/เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ โดยมีนางสาว ชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองผักบุ้งพัฒนา ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  “ผมลงพื้นที่ไปเมื่อวันอาทิตย์  23 เมย. จากที่ได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่ชาวนากำลังประสบ พร้อมได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โดยให้หันมาปลูกข้าวรักษ์โลกในรูปแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี…

อธิบดีกรมข้าว รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ. ศูนย์ฯภาคอีสาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 24 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดชัยภูมิ จำนวน…