Tag: มูลนิธิธรรมดี

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา จับมือ มูลนิธิธรรมดี และภาคีเครือข่าย ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล  ตามรอยฯ พ่อหลวง กับ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

ผลการสำรวจล่าสุดจากหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือ โคเปอร์นิคัส รายงานว่า เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ และอุณหภูมิโลกก็มีแนวโน้มที่จะทำลายสถิติใหม่ในทุกๆ เดือนนับจากนี้เป็นต้นไป โดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินตัวของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทย และทั่วโลกในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย  เมื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลายเป็นวาระเร่งด่วนของคนไทยทั้งชาติที่ต้องดำเนินการทันที บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สมาคมนักเรียนเก่า…

มูลนิธิธรรมดี จัดทริปตามรอยพระราชา special ครั้งที่ 6 พาเยาวชนด้อยโอกาส เรียนรู้ไร่ของเจ้าหญิงนักพัฒนา ตะลุยป่า ส่องช้าง ซุ่มดูกระทิง กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย

มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับพันธมิตร และคณะญาติธรรม จัดทริปตามรอยพระราชา สเปเชียล ครั้งที่ 6 พาเยาวชนด้อยโอกาส เรียนรู้ไร่ของเจ้าหญิงนักพัฒนา ตะลุยป่า ส่องช้าง ซุ่มดูกระทิง กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย เส้นทาง ลำพูน-เพชรบุรี- ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ และเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาให้กับเยาวชนด้อยโอกาสจากจังหวัดลำพูน ทั้งนี้มองว่าการให้โอกาส คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อเป็นการน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทางมูลนิธิธรรมดี จึงได้กิจกรรม…

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เตรียมพร้อมรับมือโลกเดือด รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

ปรากฏการณ์โลกเดือด ทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้น เกิดวิกฤติภัยแล้ง สถานการณ์ความแห้งแล้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ประชากรโลก 2.3 พันล้านคนเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยคาดการณ์ว่ามีประชากร 767.9 ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดสารอาหาร (หรือ 9.8 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลก) ครึ่งหนึ่งอยู่ในเอเชียและหนึ่งในสามอยู่ในแอฟริกา (รายงาน State of the Global Climate 2022) นอกจากนี้ความแปรปรวนยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อเนื่องไปถึงผลผลิตอาหารน้อยลงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ  ซึ่งทุกประเทศต่างรณรงค์หาวิธีการรับมือเพื่อผ่อนคลายวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยกันหาวิธีแก้ไขจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด…