Tag: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและช่วยค่าครองชีพ สมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวฯ

นายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) มอบหมายให้  นายกรวิวัฒน์  โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วย นายฐานิศร์ สมิตานนท์ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นายแสนไชย  เค้าภูไทย ที่ปรึกษานายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก และ ช่วยเหลือค่าครองชีพของสมาชิกอาวุโส และ…

You missed