Tag: มูลนิธิยูนูส ประเทศไทย

มูลนิธิยูนุส ผนึกอินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดตัวแหล่งการเรียนรู้ฟรี “The Waste Hero: Reduce to Zero” ตั้งเป้าให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่เยาวชน 1 ล้านคนทั่วโลก

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิยูนูส ประเทศไทย มูลนิธิระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2549 ประกาศเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาระดับโลกแผนใหม่ “Waste Hero: Reduce to Zero” สำหรับชุมชนทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แหล่งทรัพยากรการสอนแบบฟรีชุดนี้ ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ K-12 (ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย) จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นความรู้รอบสามแกนหลัก…