Tag: มูลนิธิรักษ์ไทย

“มูลนิธิเป๊ปซี่โค” ผนึกกำลัง “มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดตัวโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรรุ่นใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์การแคร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค จัดงานพิธีเปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา โดยเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานภาคีเครือข่าย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี…

ซินเจนทา ร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย”

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย, บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด (ฟาร์มบุ๊ค), เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (MOU) ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย” ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน  นางพาเมลา กอนซาเลซ, ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัทซินเจนทา ครอป…