Tag: มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ประเทศไทย

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล สานต่อความร่วมมือกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ผ่านโครงการ Serve360 ในประเทศไทย

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกันมายาวนานอย่าง มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ประเทศไทย มูลนิธิกู้ภัยด้านอาหาร โดยในครั้งนี้ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมื้ออาหารกว่า 300 กล่อง เพื่อนำไปแบ่งปันชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนโปโล กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมความยั่งยืน Serve360 หรือการทำความดีรอบด้าน ซึ่งถือเป็นแนวทางสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัท ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านสังคม…