Tag: มูลนิธิอิออนประเทศไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมบรรยากาศที่ดีในสถานพยาบาล

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน และคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม มูลค่ารวม 2,520,000 บาท แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีเจ้าคุณพระธรรมวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารรับมอบ และมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติร่วมในพิธี มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานพยาบาล…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งเสริมการใช้พลังงานรักษ์โลก ติดตั้งโซลาร์เซลล์แก่วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาสาสมัคร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,558,000 บาท แก่วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) หรือหลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานรับมอบ  สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 53.28…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งเสริมการใช้พลังงานรักษ์โลก ติดตั้งโซลาร์เซลล์แก่วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาสาสมัคร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,558,000 บาท แก่วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) หรือหลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานรับมอบ  สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 53.28…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และกลุ่มบริษัทอิออนในประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากนายโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออน 1% คลับ นางสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายมาซาโตชิ…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย รวมพลอาสาคืนชีวิตป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยนายซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำอุทยานศรีลานนา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ AEON Grow Green ซึ่งมูลนิธิจัดขึ้นเพื่อร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำบริเวณป่าบ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และป่าบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนางสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และนายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน    ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (ระยะหนึ่งปี) ประจำปีการศึกษา 2566  แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวนสามทุน รวมเป็นเงิน 465,000 บาท เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการภาคสนามด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  รวมทั้งสร้างนักวิจัยและงานวิจัย  เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิอิออนฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนการรับมือมลภาวะอากาศในสถานพยาบาล มอบเครื่องฟอกอากาศแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนายคะซึชิ  อิวาโมโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง มูลค่ารวม 508,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับคุณภาพอากาศให้เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมี ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AEON MINI MARATHON ครั้งที่ 4

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยสุพร วัธนเวคิน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “AEON MINI MARATHON ครั้งที่ 4 TO THE DELIGHTFUL FUTURE”  โดยมอบเงินบริจาคสมทบร่วมกับรายได้จากการรับสมัครวิ่งการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ใน “โครงการพัฒนานวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็ง”…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บรรเทาฝุ่นพิษ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 209,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีพลตรีธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เครื่องฟอกอากาศทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ในมูลนิธิฯ และในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อให้สภาพอากาศมีความสะอาดปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการต่อไป ด้วยปณิธานของมูลนิธิอิออนประเทศไทยในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวาระที่มูลนิธิฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้มารักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2553…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แก่สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนางสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 70 คัน และที่นอนลมป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 44 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 399,970 บาท แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาดไทย เพื่อสนับสนุนในด้านความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมประเทศไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและความเป็นอยู่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ…