Tag: มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บรรเทาฝุ่นพิษ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 209,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีพลตรีธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เครื่องฟอกอากาศทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ในมูลนิธิฯ และในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อให้สภาพอากาศมีความสะอาดปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการต่อไป ด้วยปณิธานของมูลนิธิอิออนประเทศไทยในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวาระที่มูลนิธิฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้มารักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2553…