Tag: มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เปิดตัวโครงการ “ครูชวนแยก” ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ครู

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) มูลนิธิด้านการศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยผ่านวิชานอกห้องเรียน ประกาศความร่วมมือในโครงการ “ครูชวนแยก”  ชวนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในด้านการคัดแยกขยะ ประเภทขยะ และการรีไซเคิล เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน และประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน  ส่งเสริมให้เกิดการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมตั้งเป้าให้คุณครูที่เข้าร่วมอบรมขยายความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่นักเรียน 1,500 คน ทั่วประเทศภายในปี 2566 นางสาวนวีนสุดา…