Tag: ยิ่งยง ยอดบัวงาม

“ยิ่งยง” ตัวแทน ปชช. ขอบคุณ กรมการค้าภายใน จัดงาน “พาณิชย์…ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” จ.กำแพงเพชร

ยิ่งยง ยอดบัวงาม ลูกทุ่งคนดัง ปลื้มพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน “พาณิชย์…ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดกำแพงเพชร กันอย่างคับคั่ง พร้อมเป็นตัวแทนประชาชนขอบคุณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดได้มากขึ้น เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน “พาณิชย์…ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน) ใน 4…