Tag: ยูพีเอส

ยูพีเอส ขยายศักยภาพบริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยูพีเอส (NYSE: UPS) บริษัทผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวศูนย์บริการแห่งใหม่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการเปิดตัวศูนย์บริการใหม่นี้ช่วยให้ยูพีเอสสามารถขยายเวลาการแจ้งและเวลาเข้ารับสินค้าสำหรับบริการส่งด่วนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2.5 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจในภาคตะวันออกของไทย[1] มีเวลาส่งและรับพัสดุมากขึ้นในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยูพีเอสยังประกาศขยายพื้นที่ให้บริการของ Worldwide Express Freight (WWEF) ไปถึงรหัสไปรษณีย์อื่น ๆ เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และนครปฐม โดย WWEF เป็นบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศที่มีการรับประกันการจัดส่งภายในวันหรือเวลาที่กำหนด และเหมาะกับพัสดุมูลค่าสูงที่น้ำหนักเกิน 70 กิโล…

ยูพีเอส นำเสนอนวัตกรรมโซลูชันด้านโลจิสติก หนุนโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย

ยูพีเอส (NYSE: UPS) บริษัทผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก นำเสนอนวัตกรรมโซลูชันเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) พร้อมลดอุปสรรคทางการค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) ในไทย นวัตกรรมด้านบริการ เครื่องมือ และโซลูชันที่หลากหลายของยูพีเอส ช่วยลดความซับซ้อนด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนด้วยการลดความยุ่งยากและลดต้นทุนตลอดทั้งกระบวนการจัดส่ง นับตั้งแต่การส่งและติดตามสินค้า ไปจนถึงการลดความซับซ้อนของพิธีการศุลกากรและการส่งคืนสินค้า สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยคาดการณ์ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศฯ จะเติบโตจาก 8 แสนล้านบาทในปี 2022 เป็น 4 ล้านล้านบาทภายในปี 2025[1] ในขณะที่ข้อมูลของ JP Morgan ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (cross-border e-commerce)…

ยูพีเอส คาดการณ์การค้าในเอเชียของไทยเติบโตเป็นสองเท่าถึง 554 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030

– จากการรายงานผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของยูพีเอส คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าในเอเชียของไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นถึงสองเท่าภายในปี 2030 โดยหากไทยอาศัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ อาจส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยและ 11 ตลาดหลักอื่นๆ ใน “เอเชีย-12”[1] มีโอกาสเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 255 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 554 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 (เอกสาร 1) การรายงานของยูพีเอสในหัวข้อ เคลียร์รันเวย์เพื่อการค้าภายในเอเชีย (Clearing the Runway for Intra-Asia Trade) ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้า และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น…

ยูพีเอส เปิดตัวเที่ยวบินใหม่ ขยายศักยภาพเพื่อรองรับโอกาสทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย

ยูพีเอส (NYSE: UPS) บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) สู่ศูนย์กระจายพัสดุในเอเชีย (Hub) ของ ยูพีเอส ในเมืองเซินเจิ้น (SZX) ประเทศจีน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ สำหรับธุรกิจในประเทศไทย           เที่ยวบินใหม่นี้ช่วยให้ลูกค้าของยูพีเอสในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทยสามารถจัดส่งพัสดุถึงประเทศคู่ค้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงขยายเวลาเข้ารับพัสดุซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพัสดุส่งออกไปยังลูกค้าในประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ลูกค้าที่นำเข้าจะได้รับประโยชน์จากการนำส่งพัสดุที่เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต (production line) การจัดการสินค้าคงคลัง และการบริหารคำสั่งซื้อ…