Tag: ศศินทร์

โอกาสนิสิต-นักศึกษา! ศศินทร์ และ SCGC ชวนร่วมสมัครการแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก Bangkok Business Challenge 2024 วันนี้ ถึง 29 มีนาคมนี้เท่านั้น!

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก Bangkok Business Challenge 2024 ในเวทีระดับโลก ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี…

You missed