Tag: สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ดีป้า คว้าตำแหน่งชนะเลิศจาก Presidential Hackathon International Track 2023 พร้อมรับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) – ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ร่วมพัฒนาโซลูชัน เพื่อลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในชื่อ Re-Fill City ก่อนคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีการแข่งขันแฮกกาธอนในรายการ Presidential Hackathon International Track 2023 ที่จัดโดยกระทรวงดิจิทัลแห่งไต้หวัน และรับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการที่มีความเป็นนวัตกรรม และเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับประเทศ ผศ.ดร.ณัฐพล ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า…

You missed