Tag: สาธารณรัฐเช็ก

อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซื้อหุ้นบริษัท UCY Polymers CZ s.r.o. (UCY) เพิ่มกำลังรีไซเคิลขวดเครื่องดื่ม PET ในสาธารณรัฐเช็ก ได้กว่า 1,600 ล้านขวดภายในปี 2568

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 85 ในบริษัท UCY Polymers CZ s.r.o. (UCY) ผู้รีไซเคิลพลาสติก PET ที่มีฐานการผลิตในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมพลาสติกใช้งานเพื่อนำไปรีไซเคิลให้มากขึ้นทั้งในประเทศและภูมิภาคยุโรป           ผลจากการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ไอวีแอลสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก PET (polyethylene terephthalate)…

You missed