Tag: สามแยกลำลูกบัว

ตลาด “มีตติ้ง มาร์เก็ต โบอิ้ง 747” แถลงใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ นครปฐม

วันที่ 3 เมษายน 2567  บริเวณสามแยกลำลูกบัว บางเลน  ประธาน คุณโกญจนาท ศรมยุรา จัดงานเปิดตลาด Meeting Market Boeing 747 โดยมีแขกผู้มีเกียรติในงาน อาทิ คุณเกษม ศรมยุรา บิดาคุณโกญจนาท ศรมยุรา และ นายอำเภอดอนตูม นายนภเดช เกลียวศิริกุล โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดตลาดมีตติ้งมาร์เก็ตโบอิ้ง 747  ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟพาวเว่อร์ในท้องถิ่น โดยบริษัทเคซีเอฟ…

You missed