Tag: อินโดรามา เวนเจอร์ส

อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน (PET Youth Camp) นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 60 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ร่วมกิจกรรมสานพลังผู้นำรุ่นเยาว์จัดการพลาสติก PET และให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และประเภทของพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมการรีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก และทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนและชุมชนของตนได้ พร้อมนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จัดการขยะรีไซเคิล ณ สถานีรีไซเคิล…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อก้อนใหม่ระยะเวลา 7 ปี รวมทั้งสิ้น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโครงการด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิล PET ระดับโลก สินเชื่อจาก IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ มีกำหนดชำระคืนในระยะยาว และมีความยืดหยุ่นในการแปลงเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่อาจจะตกลงร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้…

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดเวิร์คช้อป PET Train the Trainers สำหรับคุณครูในสังกัด กทม. ขยายผลครอบคลุม 437 โรงเรียน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ร่วมจัดเวิร์คช้อป “PET Train the Trainers” เพื่อพัฒนาครูต้นแบบส่งเสริมการจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน ให้กับครูแกนนำจำนวน 40 คน จาก 20 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการพลาสติกอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือและวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ช่วยพัฒนาศักยภาพของครู และยกระดับการจัดการขยะของโรงเรียนทั่วทั้งสังกัดกทม. โดยการจัดเวิร์คช้อปนี้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดโครงการบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่ 2 ที่ริเริ่มและดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อินโดรามาเวนเจอร์ส และสำนักการศึกษา…

อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลประกอบการรายไตรมาสปรับตัวดีขึ้น เดินหน้ากลยุทธ์ IVL 2.0 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากภาวะอุตสาหกรรมชะลอตัว

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้นจากแนวโน้มการระบายสต็อกสินค้าที่ยืดเยื้อเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลงอีก โดยในระหว่างไตรมาส บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ใหม่ IVL 2.0 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของรายได้ และพลิกโฉมธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากภาวะชะลอตัวในตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลก อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงาน Adjusted EBITDA[1] เท่ากับ 366 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ระดมเงินทุน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่าน Syndicated Loan จากธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จในการทำสัญญาสินเชื่อเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรโดยธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่กำลังจะครบกำหนดชำระรวมมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอ การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน และการจัดหาแหล่งทุนที่หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า IVL 2.0 ซึ่งได้ประกาศไว้ในงาน Capital Markets Day…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกระดับสู่ ‘AA’ จาก MSCI สำหรับผลงานด้าน ESG ขององค์กร

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศว่า MSCI ได้ปรับอันดับบริษัทเป็น ‘AA’ จาก ‘A’ โดยจัดอยู่ในหมวด ‘Leader’ สำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทฯ ที่บรรลุเป้าหมายและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มอร์แกน สแตนลีย์ แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MSCI  องค์กรอิสระชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทำดัชนีและบทวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย ได้จัดอันดับให้อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในร้อยละ 12…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ระดมทุน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ตามแผน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ระดมทุนจำนวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น (sustainability-linked Ninja loan) โดยเป็นการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างจากอัตราอ้างอิงต่ำกว่าสินเชื่อลักษณะเดียวกันที่ได้รับเมื่อปี 2563  สินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นให้แก่บริษัทต่างชาติ จัดการโดยธนาคารมิซูโฮ หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุเงินกู้ (bullet repayment) ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2572 โดยมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แก่…

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านรีไซเคิล ‘Waste Hero’ มอบคุณค่าทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิยูนูส ประเทศไทย และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ หรือ SEAMEO SEPS ประกาศความสำเร็จในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิล ‘Waste Hero’ ในปี 2566 ซึ่งสามารถเข้าถึงนักการศึกษา และเยาวชน 420,332 คนทั่วโลก และสร้างผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) อย่างมีนัยสำคัญในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เว็บไซต์…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในครั้งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่มีส่วนต่างจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อปี 2566 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันครั้งนี้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AA-” ด้วยแนวโน้มคงที่จากทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี…

อินโดรามา เวนเจอร์ส พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  เปิดเผยถึงวิวัฒนาการที่สำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญที่กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างโอกาสสำหรับบริษัทฯ ในการเพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากภาวะชะลอตัวในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับประโยชน์จากโมเดลธุรกิจระดับโลกอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ก่อนงาน Capital Markets Day ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม ณ กรุงเทพฯ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ชี้ให้เห็นถึงเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่กำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐานของตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลกในระยะยาว ส่งผลให้มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ…