คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 : Faculty of Agro-Industry TCAS 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

          สำหรับ TCAS 1 เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) จากโครงการต่าง ๆ รวมจำนวน 207 ที่นั่ง ดังนี้

          โครงการเรียนหลวงหน้า 50 ที่นั่ง

          โครงการช้างเผือก 120 ที่นั่ง

          โครงการนักกีฬาทีมชาติ 2 ที่นั่ง

          โครงการหลักสูตรนานาชาติ 15 ที่นั่ง

          และภาคพิเศษ 20 ที่นั่ง

          ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/agro.ku , https://linktr.ee/agroindustry.ku หรือ https://line.me/ti/g2/0fw-qwtySER4uaUhgxqzTkpUzMCGe1AlmnH76A รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed