SGU เป็นแหล่งรวมแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (อ้างอิงจาก FSMB Physician Licensure ปี 2564) ที่มีเป้าหมายในการสร้างหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงต้องต่อสู้กับปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดแย้งกับอัตราส่วนแนะนำขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ที่ว่าอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อทุก ๆ ประชากร 1,000 คน โดยประเทศไทยมีอัตราส่วนแพทย์อยู่ที่ระหว่าง 0.5 ถึง 0.8 คน ต่อประชากร 1,000 คน จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI)

เดวิด แอนโธนิสซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและสรรหานักศึกษานานาชาติ (David Anthonisz, Executive Director at International Student Recruitment) ที่ SGU กล่าวว่า หลังจากเราได้รับการตอบรับที่ดีจากการเปิดรับนักศึกษาในเดือนมกราคม เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มโอกาสการรับนักศึกษาเข้ามาในช่วงปีการศึกษาในเดือนสิงหาคม/กันยายน ซึ่ง SGU มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่แข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกได้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีนี้ และตื่นเต้นที่จะได้แนะแนวทางให้แก่นักศึกษาเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพแพทย์ในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ทาง SGU ยังมีเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติ เช่น International Peace Bursary, Global Scholars Bursary และ SGU Academic Scholarship ซึ่งแต่ละโครงการได้ถูกจัดสรรขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต่างกัน โดยนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถขอรับเงินทุนได้มากกว่าหนึ่งทุน และทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและให้ความสำคัญแก่ความสำเร็จของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างความหลากหลายให้แก่วงการแพทย์ต่อไป

นักศึกษาใหม่จะเริ่มการศึกษาที่แคมปัส True Blue ที่ประเทศเกรนาดา สามารถเลือกเดือนจะเข้าเรียนได้จากสามช่วง ได้แก่ เดือนมกราคม เมษายน และสิงหาคม โดยแต่ละช่วงมีข้อดีที่แตกต่างกัน เดือนสิงหาคมตรงกับช่วงเวลารับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วโลก นักศึกษาจึงสามารถเริ่มหลักสูตรแพทยศาสตร์หลังจากจบการศึกษาได้โดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2550 ทาง SGU ร่วมมือกับ Northumbria University (NU) เพื่อเปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนกันยายนและมกราคม โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพแพทย์ในสหราชอาณาจักร

“SGU มีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพแพทย์ โดยทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ระดับนานาชาติ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างความมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการเรียนสาขาการแพทย์” เดวิด แอนโธนิสซ์ จาก SGU กล่าว

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะและสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่นี่

https://www.kaosanonline.com/?p=60994

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *