เช้ามืด 9 มกราคม 2565 ที่บริเวณ วัดบวรนิเวศวิหาร ฯ : ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง“ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ ๙ วัด” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และได้กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการจัดงาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ ๙ วัด” เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run ทั้งหมด และถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KaoDuayDham
          โดยบรรยากาศในงานเป็นไปแบบวิถีนิวนอร์มอล ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ปรับรูปแบบร่วมงานแบบจำกัดคน มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ  ATK ก่อนเข้างาน และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และฉีดแอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างรัดกุม โดยในปีนี้มีตัวแทนนักวิ่ง คณะกรรมการ การจัดงานและผู้สนับสนุน อาทิ คุณลาวัลย์ กันชาติ, คุณปิติ ลีเลิศพันธ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ, คุณยุพิน ชัยวิกรัย, คุณอัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์, คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ, คุณศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ, คุณมณีรัตน์ หาพุฒพงษ์, คุณโชติรส สังขะทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงศิลปินดารา ต่างมุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมเป็นตัวแทนของประชาชนร่วมเดิน-วิ่ง เพราะทุกคนมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการนำรายได้จากการรับสมัคร ผู้ใจบุญที่สนับสนุน  และจากการบริจาคของประชาชน นำไปมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็น ในการฉุดช่วยระบบหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท คือ วิ่ง 10.5 กิโลเมตร และเดิน 6 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา 05.15 น. ที่พิเศษในปีนี้เป็นการวิ่งไปไหว้พระ 9 วัด รับอานิสงส์ผลบุญต้อนรับปีใหม่ ซึ่งการเดิน-วิ่งทั้งสองระยะจะผ่านวัดต่าง ๆ อาทิ วัดชนะสงคราม วัดมหรรณพาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทพธิดาราม วัดสระเกศ วัดราชนัดดาราม วัดตรีทศเทพ วัดมังกรกมลาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยทั้งสองระยะมีจุดเริ่มต้นและสุดสิ้นสุดที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยงานนี้มี “ดู๋-สัญญา คุณากร” จับมือมากับ “เปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์” และ “ปอ-อรรณพ” รับหน้าที่เป็นพิธีกร ปลุกความคึกคักและเติมความสดชื่นในงาน รวมถึงนักวิ่งที่ร่วมเดินวิ่งจากที่พักอาศัย ในห้อง ในบ้านหรือในสถานที่ของตนเองไปพร้อมกับการไลฟ์ ที่อยู่ร่วมกันตลอดงาน ท่ามกลางกองเชียร์แฟนนักวิ่งเกาะติดการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ ก้าวด้วยธรรมกันอย่างคึกคักอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง ได้ที่ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ บัญชี 167-6-00737-7

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed