ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ซับซีโร่ บางกอก ไอซ์ สเก็ต นานาชาติ 2021” ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคมนี้ ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา ภายใต้มาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งหมด 5 ลิ้งค์ ประกอบด้วย ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ (เจ้าภาพการแข่งขัน), เชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า, เดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า, ไอซ์นาคา อารีน่า, ไอซ์ อารีน่า ภูเก็ต รวมจำนวนนักกีฬาทั้งหมด 120 คน
          สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการรับรองกฎกติกาจากสถาบันสเก็ตน้ำแข็งแห่งเอเซีย ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๓ และได้รับการอนุญาติให้จัดการแข่งขันโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะต้องปฎิบัตตามเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันทุกคนและผู้ฝึกสอนต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าแข่งขัน นอกจากนี้ นักกีฬาที่เข้าแข่งขันสามารถเข้าพื้นที่สนามแข่งขันได้ก่อนไม่เกิน 30 นาทีของการแข่งขัน อีเว้นท์นั้น ๆ และกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกช่วงเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน รวมไปถึงช่วงทำการซ้อม ยกเว้น ช่วงเวลาที่ทำการแข่งขันสามารถถอดได้ ผู้ฝึกสอนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกช่วงเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน นอกจากนี้  สำหรับผู้ปกครองและผู้ติดตาม ที่ต้องการเข้าชมต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าสนามแข่งขัน และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกช่วงเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน
          บางกอก ไอซ์ สเก็ต นานานาชาติ 2021 ครั้งนี้ แม้จะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต่างประเทศไม่สามารถส่งนักกีฬามาร่วมการแข่งขันได้ ทำให้มีเพียงนักกีฬาภายในประเทศไทยเท่านั้น และรายการนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬานักสเก็ตเยาวชนของประเทศไทย ให้พัฒนาและก้าวออกไปสู่การสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งรายการนี้มีจำนวนริงค์ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ริงค์ ได้แก่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ (เจ้าภาพการแข่งขัน) , เชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า , เดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า , ไอซ์นาคา อารีน่า , ไอซ์ อารีน่า ภูเก็ต ซึ่งจำมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 120 คน
          โปรแกรมการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 วัน จะมีการแข่งขันทั้งหมด 145 รายการ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2565 ที่ สนามซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา โดยจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ประเภทฟรีสไตล์ 1 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง เป็นรายการแรก สามารถติดตามรายละเอียดผ่านเฟชบุคเพจ subzeroiceskte หรือ เว็ปไซต์ www.subzeroiceskate.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *