สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และ มหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) แต่งตั้ง นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประจำประเทศไทย
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทยของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และ มหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) ในการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกีฬาชนิดต่างๆ ของภาคีเครือข่ายสมาชิกของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความนิยมให้ชนิดกีฬาใหม่ๆ ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มกีฬาของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่นิยมในหมู่เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่
สำหรับสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) มีการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2014 และมีที่ทำการอยู่ ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคณะกรรมการบริหารจากภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค ร่วมกันก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศุนย์กลางทางด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อีกทั้งยังได้ขยายฐานทางด้านการศึกษาในรูปแบบการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาขึ้นในเมืองจี้หนาน มณฑลชานตุง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ชื่อว่า World Sports University (เวิลด์ สปอร์ต ยูนิเวอร์ซิตี้) หรือ มหาวิทยาลัยการกีฬาโลก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตรทางด้านกีฬาอาทิ ศิลปการป้องกันตัว กีฬาอีสปอร์ต และการบริหารการจัดการกีฬา โดยมีนักศึกษาจากเมืองในมณฑลต่างๆ เข้าศึกษา
ทั้งนี้สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทยของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) จะตั้งอยูที่ ชั้น 3 ไอทีสแควร์ หลักสี่ กทม.
“รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ทาง สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และ มหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทย ซึ่งจะพยายามทำหน้านี้ และทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เผยแพร่กีฬาของเครือข่าย และกิจกรรมต่างๆ”

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *