ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ SEA Games 2021 ที่ กรุง ฮานอย ประเทศ เวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565

          สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย จำนวน 20 คน
ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 11 พฤษภาคม 2565 ณ สนามยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวฐิติธนา วงค์ต๊ะ ผู้รักษาประตู
2. นางสาวศศิประภา สุขเสน ผู้รักษาประตู
3. นางสาวพรรนิภา กมลรัตน์ ผู้รักษาประตู
4. นางสาวนิธิพร ยศธิภานา ผู้รักษาประตู
5. นางสาวดาริกา เพียรภายลุน หน้าเป้า
6. นางสาวประภัสสร โพธิ์ทอง หน้าเป้า
7. นางสาวธนพร จันทร์แจ้ง หน้าเป้า
8. นางสาวยุภาวดี ชาแดง ตัวข้าง
9. นางสาวมุฑิตา เสนคราม ตัวข้าง
10. นางสาวเจนจิรา บุบผา ตัวข้าง
11. นางสาวพัชรพร ศรีเมือง ตัวข้าง
12. นางสาวแสงรวี มีขำ ตัวข้าง
13. นางสาวศศิประภา อยู่พันธ์ ตัวข้าง
14. นางสาวเกศรินทร์ ชนะภู ตัวข้าง
15. นางสาวแพรพลอย หัวใจเพชร ตัวข้าง
16. นางสาวลดาวัลย์ กลิ่นบุญแก้ว ตัวข้าง
17. นางสาวปทิตตา มูลโพธิ์ กองหลัง
18. นางสาวจิระประภา นิ่มรัตนสิงห์ กองหลัง
19. นางสาวณัฐมน อาจกล้า กองหลัง
20. นางสาวหทัยชนก เทพคุณ กองหลัง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed