โครงการ eisa (Education Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จับมือกับ 16 สถาบันในระดับอุดมศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 14 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 สร้างเส้นทางสู่นักเตะอาชีพ พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท

          เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคาเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาจารย์อาคม สมุทรโคจร ประธานฝ่ายการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติ นำโดย “นุ๊ก” จักรพัน ไพรสุวรรณ “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ และ“ไอซ์” จักรกฤษณ์ เวชภิรมย์ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 14

          คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟ ให้การสนับสนุนกีฬาในหลากหลายประเภทมายาวนานกว่า 30 ปี รวมถึงกีฬาฟุตบอลที่เราสร้างและพัฒนาแบบทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับเยาวชน อาชีพ ทีมชาติ จนถึงระดับสากล ผ่านแนวคิดในการ “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” โดยมุ่งเน้นพัฒนานักฟุตบอลไทยให้มีคุณภาพ ทั้งในและนอกสนาม สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับ 16 สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังของไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น้องๆระดับอุดมศึกษาจะได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระบบมินิลีก และน็อคเอาท์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาฝีเท้าสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ นอกจากนี้เรายังมีรางวัล Sportsmanship สำหรับนักฟุตบอลผู้มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ เราเชื่อว่าการแข่งขัน CHANG U-CHAMPION CUP จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มจำนวนของนักฟุตบอลที่มีคุณภาพสู่วงการฟุตบอลไทย”

          โดยวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ มีประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นตัวจักรสำคัญในการหมุนฟันเฟืองทางสังคมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ การส่งเสริมด้านการกีฬาของประเทศจึงถูกจัดเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งมีประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข และสิ่งเสพติด จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้เกิดความร่วมมือจาก 16 สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7.มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 10.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 11.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 12.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 13.มหาวิทยาลัยธนบุรี 14.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ16.มหาวิทยาลัยปทุมธานี จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฟุตบอลในระดับอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

          การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 โดยสนามแข่งขันของทุกสถาบันที่มีความพร้อม 11 สนาม การแข่งขันครั้งนี้ได้เลื่อนการดำเนินการแข่งขันมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงจัดให้มีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และทุกสัปดาห์นักกีฬา เจ้าหน้าที่ จะต้องส่งผลตรวจ ATK ทุกสถาบันก่อนการแข่งขันในสัปดาห์นั้น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันที่ใช้เป็นสนามแข่งขัน อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จัดให้มีการ live สดการแข่งขันกว่า 50 คู่ ทั้งระบบลีกและระบบน็อคเอ้าท์ ซึ่งจะทำการแข่งขันนัดเปิดสนาม ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา15.45 น. ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก โดยติดตามได้ทางเพจ : CHANG U-CHAMPION CUP

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *