สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (NICFD Mahidol) ร่วมกับ  Beyond the Spectrum กลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเท่าเทียม ชวนคนไทย “หัวใจ” พองฟู กับการส่งต่อมิตรภาพ  ส่งต่อองค์ความรู้ แนวคิดเชิงบวก ในการดูแลส่งเสริมศักยภาพแก่น้องออทิสติก  ในงานวิ่งการกุศล Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อน้อง  เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนการเรียนร่วมของเด็กออทิสติกในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน มหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทียม

รายได้จากการจำหน่ายบัตร และจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสนับสนุนสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจความแตกต่าง ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการวิ่ง Run Together For Autism -วิ่งด้วยกันรันเพื่อน้อง แบ่งการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะ MINI MARATHON 10 KM.   ราคา 600 บาท ระยะวิ่ง FUN RUN 5 KM. ราคา 500 บาท ระยะวิ่ง FAMIRUN RUN 3 KM. ราคา 500 บาท ระยะวิ่ง FAMILY TOGETHER RUN 3 KM. 3PACK ราคา 1,300 บาท ระยะวิ่ง VIP CHARITY RUN เลือกระยะวิ่งได้ ราคา 1,000 บาท (จะได้รับ Gift Set เป็นหมวกและกระเป๋า งานฝีมือจากน้องๆ ออทิสติก)  สำหรับรางวัลผู้เช้าเส้นชัยในลำดับ1-50 ของทุกประเภท แยกชายหญิง รับหมอนที่ระลึก 1 ใบ และรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ทุกประเภทแยกชายหญิง จะได้รับตุ๊กตาป๊อปมาร์ท( POP MART) ทันทีที่ถึงเส้นชัย        

ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ กิจกรรมเวิร์คช็อป ความเข้าใจเกี่ยวกับ ออทิสติก ที่สามารถเกิดขึ้นในทุกครอบครัว พร้อมชี้แนะแนวทางการปรับตัวของผู้อยู่ในภาวะออทิสติก ครอบครัว คนรอบตัว

สนใจมาทำให้หัวใจพองฟู และผนึกกำลัง สร้างสังคมแห่งความสุขของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล   Run Together For Autism วิ่งด้วยกัน รันเพื่อน้อง ได้ที่ รันลา- https://www.runlah.com/events/rtfa ตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม ศกนี้

ติดตามความเคลื่อนไหวของงาน และ สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook fan page ของงานได้ที่ Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อน้อง   ได้ที่ https://www.facebook.com/runtogetherforautism 

https://www.kaosanonline.com/?p=60882

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *