กรีนถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสนามกอล์ฟโดยเป็นส่วนที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของสภาพสนามจากมุมมองของนักกอล์ฟ จึงส่งผลให้ฝ่ายดูแลสนามของทุกสนามใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากในการรักษาสภาพกรีนให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้นักกอล์ฟได้เล่นบนกรีนที่สมบูรณ์ มีความเรียบและมีสปีดที่เร็ว หลังจากที่ได้เปิดทำการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทางสนามธนาซิตี้ คันทรี คลับ ตระหนักดีถึงสภาพกรีนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งบูรณะสภาพกรีนให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้สมาชิกสนามและแขกของสนามทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นกอล์ฟ โดยจะทำการเปลี่ยนพันธุ์หญ้าจาก หญ้า Bermuda Tifdwarf มาเป็นหญ้าเขตร้อนสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดชื่อ Primo Zoysia
          สนามธนาซิตี้ฯจะกลายเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการเปลี่ยนมาใช้พันธุ์หญ้า Primo Zoysia ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางใหม่ให้แก่หลายสนามในประเทศได้เรียนรู้และนำไปพัฒนา โครงการดังกล่าวนี้เริ่มต้นมาจากสภาพกรีนที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการกลายพันธุ์ของต้นหญ้าบนกรีนที่มีอายุกว่า 30 ปี และทิ้งใบในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงกับประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟของผู้มาใช้บริการที่สนาม
          พันธุ์หญ้า Primo Zoysia ได้รับการพิจารณามาใช้ในการเปลี่ยนพื้นผิวกรีนที่ธนาซิตี้ คันทรี คลับ เนื่องมาจากความทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นแบบประเทศไทย หญ้าชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดีแม้ในสภาพแสงแดดน้อยและในร่มเงา ทั้งปลอดโรคที่มักพบหลากหลายชนิดในหญ้า ทางผู้บริหารสนามฯคาดว่าการบูรณะกรีนในครั้งนี้จะส่งผลให้พื้นผิวกรีนมีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นตลอดปีและสามารถทำให้กรีนเรียบและมีสปีดที่เร็วขึ้นได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายจะทำให้กรีนอยู่ในสภาพดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของเหล่านักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟชาวไทย
          ในฐานะผู้บริหารสนามกอล์ฟธนาซิตี้ คันทรี คลับ บริษัทแอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส หรือ AGS ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสนามกอล์ฟภายใต้การดูแลของบริษัทอยู่ตลอด กรรมการผู้จัดการ เจมส์ ชิพเพย์ กล่าวด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นว่า “หญ้าสายพันธุ์ใหม่ที่เราเลือกมาใช้ที่สนามธนาซิตี้ฯมีความน่าสนใจมาก มันไม่ต้องการการดูแลมากเท่ากับหญ้าสายพันธุ์เดิมในท้องตลาด หญ้าชนิดใหม่นี้ถูกพัฒนาพันธุกรรมให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศแบบร้อนชื้นอย่างประเทศไทย เรามีความเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากสำหรับธนาซิตี้ คันทรี คลับ ที่จะได้ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่นี้บนผิวกรีน ซึ่งจะมีส่วนยกระดับประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่ธนาซิตี้ฯให้ดียิ่งขึ้น การตัดสินใจเลือกหญ้าสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้ทำได้โดยง่าย เราได้ศึกษาจากข้อมูลที่ผ่านการทดลองอย่างละเอียดบนสนามกอล์ฟอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นใกล้เคียงกับประเทศไทย เรามีความคาดหวังว่าจะสามารถทำสปีดกรีนได้ถึง 10”- 13” ตลอดปีเลยทีเดียว”
          ธนาซิตี้ คันทรี คลับ ได้มีการวางแผนงานสำหรับโครงการเปลี่ยนหญ้าบนผิวกรีนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยจะดำเนินการเปลี่ยนหญ้าโดยไม่ต้องปิดกรีนหรือสนามกอล์ฟในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 25 วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและแขกนักกอล์ฟที่มาใช้บริการอย่างน้อยที่สุด โครงการนี้และแผนงานคาดว่าจะสร้างจุดยืนที่แข็งแรงด้านปฐพีวิทยาในระยะยาวให้แก่สนามกอล์ฟธนาซิตี้ฯ และจะนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของคุณภาพหญ้าบนกรีนรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคุณภาพสนาม
กรีนเนอสเซอรี่ขนาดใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งหญ้าเริ่มมีความสมบูรณ์จนเกือบพร้อมที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนพื้นผิวของกรีนได้แล้วแม้จะมีการดีเลย์จากสภาพอากาศที่มีฝนชุกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยโครงการเปลี่ยนหญ้าบนกรีนคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *