สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 รายงานตัวและตรวจโควิด19 เวลา 07.00-07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในวันดังกล่าวจะต้องเข้ารับการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 6 มีนาคม 2565

          คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก จะต้องเป็นนักฟุตบอลหญิงที่ถือสัญชาติไทย เกิดระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2550 – 31 ธันวาคม 2552 เท่านั้น

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ZUTc4TAQLfNoClcubRPfNB-s3GxsgJ7I?usp=sharing พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน ส่งมาที่อีเมล saranporn.nks@fathailand.org ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. เมื่อส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการคัดเลือกจะทำการตอบข้อความกลับทางอีเมลพร้อมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ส่งผลตรวจโควิด19 รูปแบบ ATK และแบบฟอร์มการคัดกรองโควิด19 ต่อไป

          ผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะได้รับหมายเลขอ้างอิงทางอีเมล เพื่อนำมาลงทะเบียนและตรวจโควิด19 ในวันคัดเลือกนักกีฬา โปรดนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนในวันคัดเลือกด้วย

          สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับหมายเลขอ้างอิงเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกเด็ดขาด การคัดเลือกดังกล่าวไม่เปิดให้สมัครหน้างานในทุกกรณี

          หมายเหตุ การจัดการคัดเลือกนักกีฬาเป็นแบบปิด ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าในสนาม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสรัลพร นาคสุข โทร. 084-754-4815 (กรุณาติดต่อวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *