เนื่องด้วย สโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลของ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ทำการตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ตามมาตราการความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ปี 2564 รุ่น 16 ปี ข. และ 14 ปี ก. ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นั้น ผลการตรวจพบว่ามีนักกีฬาจำนวนหนึ่งได้รับเชื้อ โควิด-19 จึงทำให้นักกีฬา ทีม งาน และบุคลากรที่อยู่ในสโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ ร่วมกันทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด และยังไม่มีอาการจึงต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
          เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ผู้แข่งขัน และ ผู้ร่วมงานทั้งหมด เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น จึงขอสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ปี 2564 รุ่น 16 ปี ข. และ รุ่น 14 ปี ก.ทุกนัดเพื่อทำการ กักตัวอยู่ในสโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยจะอยู่ในมาตรการความดูแลอย่างใกล้ชิดจาก หน่วยงานสาธารณะสุข จ.นนทบุรี ใช้ชีวิตปกติ เรียนออนไลน์ ฝึกซ้อม ปกติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in Blub “แซนด์บ็อกซ์ เซฟตี้โซน” ในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลสโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ คัดแยกผู้ติดเชื้อ และรักษาจนกระทั่งทุกคนมีความปลอดภัย 100 %

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed