สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพายสำหรับคนพิการ ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เพื่อปูทางนักกีฬาไปสู่ความสำเร็จในเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9-15 ต.ค.
          นาย ชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลเรือเอก   ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพายสำหรับคนพิการ ระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานเลขาธิการจัดการแข่งขัน IWAS World Games 2023) ใต้สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายพิทักษ์ พลขันธ์ ตัวแทนของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพายสำหรับคนพิการ ระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาเรือพายทุกประเภทสำหรับคนพิการในประเทศไทย อาทิเช่น เรือพายกรรเชียง เรือพายแคนู เป็นต้น โดยร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสู่ความเป็นเลิศ
          สำหรับการพัฒนากีฬาเรือพายที่ผ่านมา ทั้ง 2 สมาคมได้ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว และปัจจุบัน กำลังเตรียมทีมนักกีฬาเรือพายกรรเชียงคนพิการ จำนวน 11 คน และเรือพายแคนูคนพิการ จำนวน 9 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9-15 ต.ค. และตอนนี้นักกีฬาคนพิการเรือแคนู ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าไปใช้ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเรือพาย ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง ในขณะนี้ เพื่อเตรียมไปชิงชัยเหรียญทอง เอเชียนพาราเกมส์ ที่ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
          สำหรับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเพียงองค์กรเดียวของประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาเรือพายนานาชาติ (IF) มีภารกิจในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเรือพายทั้งของคนปกติ และคนพิการ ควบคู่กันไป ทั้งในเรื่องการสนับสนุนการเตรียมทีม การพัฒนาบุคลากร และการจัดการแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ
          ส่วนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปัจจุบัน ดูแลกีฬาคนพิการทั้งสิ้น 26 ชนิดกีฬา และกีฬาเรือพายคนพิการทั้ง 2 ประเภท ก็เป็น 1 ใน 26 ชนิดกีฬา ที่สมาคมดูแล ทั้งในเรื่องการวางแผนของบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้างการบริหารงานกีฬาคนพิการในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 ณ ปัจจุบัน โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายคนพิการไทย ให้ดูแลเรือพายแคนูคนพิการ และสมาคมกีฬาแข่งเรือคนพิการไทย ให้ดูแลเรือแคนูคนพิการ
          ด้านการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพายสำหรับคนพิการ ร่วมกันของ 2 สมาคมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนากีฬาเรือพายสำหรับคนพิการในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และมีการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งหมดเพื่อการพัฒนากีฬาเรือพายคนพิการให้มีผลงานระดับโลกต่อไป และก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้าวหน้า

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *