ส.ท.อิลยาส สาดารา นักกีฬาทีมชาติเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18จากสโมสรกองทัพบกประเดิมคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย ทำให้ในประเภทปันจักลีลา กองทัพบก คว้าไป 3 ทอง โดยได้จากประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ และประเภททีมปันจักลีลาหญิง

          การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่ ดุสิตฮออล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นการแข่บขันประเภทลีลา มีการชิงเหรียญทอง 6 เหรียญ มีผลดังนี้

          ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย แชมป์ตกเป็นของ ส.ท.อิลยาส สาดารา นักกีฬาทีมชาติเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จากสโมสรกองทัพบก ที่ 2 อัศริน สาและ (พลบดี) ที่ 3 สิทธินนท์ บุญยรัตน์ผลิน (ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ที่ 4 ปพน จันทร์เต็ม (มกช.วิทยาเขตยะลา)

          ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ (สโมสรกองทัพบก) ที่ 2 นูรีซัน ลอเซ็ง (ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสัตหีบ) ที่ 3 เกตวลี ลี้โชติ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ)
ประเภทคู่ปันจักลีลาชาย ที่ 1 อับดุลการีม ยูโซะ-ไครูลมาฎี ยูโซะ (ชมรมปันจักสีลัต จ.นราธิวาส) ที่ 2 มูฮำหมัดอาลิฟ บือชา -กิฟลี แยนา (ชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี) ที่ 3 อับดุลรอฮิม ซีเดะ-อับดุลการิม คูลี (มกช.วิทยาเขตยะลา)

          ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อรญา ชูสวรรณ์ – เสาวนี จันทรมุณี (ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสัตหีบ) ที่ 2 อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ – อิสรินทร์ บุญยรัตน์ผลิน (สโมสรกองทัพบก) ที่ 3 รุ่งฤดี ไกรวงศ์ – ประภาศิริ สุดเมือง (มกช.วิทยาเขตตรัง)

          ประเภททีมปันจักลีลาชาย ที่ 1 ซอบรี เจาะนิ-อับดุลรอฮิม ซีเดะ-อับดุลการิม คูลี (มกช.วิทยาเขตยะลา) ที่ 2 พรรษวุฒิ วรรณวงษ์-ชนพัฒน์ แก้วเฮียง-พงษ์พล ดุลย์ขุนทด (ชมรมปันจักสีลัตมกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ที่ 3อับดุลีอหีม มันตุเต๊ะ, อาภิษิต อาแว-สุไลมาน หะยีสาและ (ม.ราชภัฏยะลา)

          ประเภททีมปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อิสรินทร์ บุญยรัตน์ผลิน – กัญญารัตน์ บำเพ็ญทาน-สุธิดา นาคเจริญศรี (สโมสรกองทัพบก) ที่ 2 ทรายทอง อินทะกะ-ขวัญจิรา สุวรรณโชติ-วงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์ (ชมรมปันจักสีลัตมกช.วิทยาเขตยะลา) ที่ 3 เกตวลี ลี้โชติ, เอนอร นาคนวล- อภิญญา ซรีวงศ์ (ชมรมปันจักสีลัตมกช.วิทยาเขตกรุงเทพ)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *