KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ตโพล) สำรวจความคิดเห็นแฟนบอลไทย มั่นใจเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ ทีม “ช้างศึก” คว้าแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 31 มาครองอีกสมัย โดยมี เวียดนาม แชมป์เก่า และเจ้าภาพ เป็นคู่แข่งสำคัญ

          การแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 นี้ KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ตโพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เรื่อง “ช้างศึกไทยกับโอกาสและความหวังสำหรับการคว้าแชมป์ซีเกมส์ 2021” โดยได้ดำเนินการรสำรวจผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,369 คน (ชาย 803 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 หญิง 566 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34) ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ มีดังนี้

          ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.01 สนใจ, รองลงมาร้อยละ15.91 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.08 ไม่สนใจ , สื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.55 โซเชียลมีเดีย, รองลงมาร้อยละ 34.19 วิทยุ-โทรทัศน์, ร้อยละ 18.97 หนังสือพิมพ์, ร้อยละ 8.11 วิทยุกระจายเสียง และอื่น ๆ ร้อยละ 2.18

          สำหรับคำถามถึงโอกาสและความหวังกับการคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.15 มีโอกาสค่อนข้างมาก, รองลงมาร้อยละ 32.66 มีโอกาสมาก, ร้อยละ 17.06 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 8.11 มีโอกาสน้อย, ร้อยละ 5.39 มีโอกาสค่อนข้างน้อย และร้อยละ 1.63 ไม่มีโอกาสเลย

          ทีมคู่แข่งขันที่น่าเกรงขาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.02 เวียดนาม, รองลงมา ร้อยละ 25.59 อินโดนีเซีย ร้อยละ 15.88, มาเลเซีย ร้อยละ 12.10, สิงคโปร์ ร้อยละ 4.83, เมียนมา และอื่น ๆ ร้อยละ 3.58

          ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสำเร็จ ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.21 สมรรถนะและความสามารถของนักกีฬา, รองลงมาร้อยละ 26.87 ระยะเวลาในการเตรียมทีม, ร้อยละ 22.60 สมรรถนะของผู้ฝึกสอน ร้อยละ 11.49 ผู้จัดการทีมและผู้สนับสนุนเบื้องหลัง ร้อยละ 6.10} แรงเชียร์จากแฟนกีฬา และอื่น ๆ ร้อยละ 1.73

          ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขันทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกชาติต่างมุ่งหวังที่จะคว้าเหรียญทองทั้งสิ้น ประกอบกับการแข่งขันในครั้งที่แล้วทีมชาติไทยตกรอบแรกซีเกมส์ ในครั้งนี้จึงทำให้แฟนกีฬาตื่นตัวที่จะติดตามเกมมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นได้

          อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านักเตะทีมนี้ จะประสบกับปัญหาในการเตรียมทีมและขาดนักเตะดาวเด่นร่วมทีมหลายรายก็ตาม แต่แฟนกีฬายังเชื่อว่าทีม “ช้างศึก” มีโอกาสและความหวังค่อนข้างมากกับการที่จะคว้าแชมป์มาครองได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่แฟนบอลคาดหวังต่างเทไปที่สมรรถนะหรือฝีเท้าของนักเตะเป็นสำคัญ และหากพิจารณาถึงทีมคู่แข่งจะเห็นได้ว่าแฟนกีฬาต่างยกให้ทีมเวียดนามในฐานะเจ้าบ้านและแชมป์เก่าเป็นทีมที่น่าเกรงขามเช่นเดิม

          เหนือสิ่งอื่นใดหากพิจารณาในภาพรวมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการนี้หากพิจารณาถึงชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศแล้วเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของผู้จัดการทีมอย่าง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ภายใต้การผนึกพลังร่วมของทีมงานสตาฟโค้ชและผู้สนับสนุนเบื้องหลังตลอดจนผู้เกี่ยวข้องแล้วเชื่อว่าทีม “ช้างศึก” น่าจะคว้าแชมป์และสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกวาระหนึ่ง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *