เพาะกายเดินหน้าต่อยอด”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” จับมือ ม.คริสเตียน จัดอบรมพื้นฐาน ที่นครปฐม เพื่อใก้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดปัญหาจากโรค NCDs

   นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาเพาะกายได้จับมือกับภาคีเครือข่ายของสมาคมในการจัดอบรมแนะนำพื้นฐานการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ล่าสุด สมาคมได้ร่วมกับชมรมเพาะกายจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และการใช้ทักษะในการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักหนือ  weight training (เวท เทรนนิ่ง) ที่ มหาวิทยลัยคริสเตียน นครปฐม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คนซึ่งทางสมาคมได้มอบหมายให้ทีมวิทยากรของสมาคมภายใต้การนำของนายสาลี่ สว่างสุข เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการอบรม ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรของโครงการในครั้งนี้

“โครงการเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” เป็นโครงการที่สมาคมกีฬาเพาะกายได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพโดยใช้กีฬาเพาะกายเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างรูปร่างและบุคลิกภาพให้สวยสง่าและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดปัญหาจากโรค NCDs หรือ non-communicable diseases ที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง เมื่อสะสมนานวันเข้าส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้อีกด้วย

https://www.kaosanonline.com/?p=56224

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *