เปิดโครงการ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก ปีที่ 6 “สร้างฝันบันดาลใจ…สู่เด็กไทยทั้งประเทศ”

          นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก ปีที่ 6  “สร้างฝันบันดาลใจ…สู่เด็กไทยทั้งประเทศ” ร่วมด้วย พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายก และ เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเอส 31 สุขุมวิท โฮเต็ล S31 Sukhumvit Hotel 

           โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก เป็นโครงการเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา เข้าสู่วงการกีฬาในระดับชาติ ภายใต้หลักสูตร “Kid’s Athletics” คิดส์ แอธเลติก ซึ่งเป็นหลักสูตรการกีฬา เพื่อพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยผ่านรูปแบบการสนับสนุนความรู้ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเชิงลึก ที่เน้นการฝึกทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬา คือ วิ่ง ขว้าง กระโดด รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อการฝึกใช้ทักษะทางความคิดที่นำไปสู่การเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โรซ่า”

     นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการแข่งขัน  โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก มีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียน อายุ 8-12 ปี จากโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตภาคอีสานตอนบน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 โรงเรียน และในปีนี้ขยายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ครอบคลุมไปยังโรงเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ทุกภูมิภาคของประเทศมากยิ่งขึ้น ทาง บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในชื่อ “E-Learning AATE KID’S ATHLETICS” อี-เลินนิ่ง เอเอทีอี คิดส์ แอธเลติก หลักสูตรที่ได้รวบรวมองค์ความรู้การฝึกสอนขั้นพื้นฐานทั้งเชิงทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งวิทยากรหลากหลายด้าน ที่ให้ความรู้ตั้งแต่สรีระศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งจิตวิทยาเชิงการพัฒนานักกีฬาอย่างครบครัน

   สำหรับอาจารย์ผู้ฝึกสอน โค้ชในแต่ละโรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร E-Learning AATE KID’S ATHLETICS อี-เลินนิ่ง เอเอทีอี คิดส์ แอธเลติก นี้จำนวน 22 บทเรียน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนและอบรมได้ที่ website  https://aatkidsathleticse.com/ เมื่อจบการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ ในรูปแบบหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และนำหนังสือรับรองการจบหลักสูตร เพื่อใช้ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ในปีที่ 6

    ทั้งนี้แนวคิดหลักในการจัดการแข่งขัน โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก ในปีที่ 6 ยังคงเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กๆ  และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านกีฬาและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต ภายใต้แนวคิด “สร้างฝันบันดาลใจ สู่เด็กไทยทั้งประเทศ” และการจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบที่สองจะเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค คัดเลือกหาตัวแทนมาแข่งขันรอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    ด้าน พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายก และ เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “โครงการนี้ยังเป็นตัวช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับประถมศึกษา ให้มีความสามารถในการสอนทักษะการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย และนำสู่การเรียนการสอนสำหรับเด็กในโรงเรียน เป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนากีฬาของชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลแพ้หรือชนะ แต่มุ่งเน้นที่การออกกำลังกาย  ให้สอดคล้องกับพัฒนาการในช่วงวัย การจัดการแข่งขัน โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS โรซ่า คิดส์ แอธเลติก ในทุกปีที่ผ่านมา เราพบนักกีฬาช้างเผือกที่มีแววโดดเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ และมีนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการนี้เข้าแข่งขันในนามเยาวชนทีมชาติในกีฬาประเภทต่างๆ อย่างมากมายอาทิ น้องเกี๊ยว ชลธิชา คะบุตร ปัจจุบันเป็นนักกีฬากระโดดค้ำ ทีมชาติไทย,น้องรามินเทพ เบลี่ย์ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาฟันดาบ ทีมชาติไทย,น้องมิ้นท์ ศศิประภา เรืองชัย นักกีฬายกน้ำหนัก อนาคตไกล จากโรงเรียนกีฬา จังหวัด นครสวรรค์ ฯลฯ เพราะการคัดเลือกนักกีฬาของเรา ไม่ใช่ว่าใครชนะแล้วจะได้ติดทีมชาติ แต่เราดูหลายๆ องค์ประกอบร่วมด้วย อย่างเช่น สรีระและพรสวรรค์  เพราะถึงแม้จะไม่ชนะก็มีสิทธิ์ติดทีมชาติได้เช่นกัน และหลังจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้นักกีฬาคุณภาพที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ เข้ามาเสริมทัพทีมชาติ   ในอนาคตอย่างแน่นอน”

https://www.kaosanonline.com/?p=59107

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *