“WBC มวยไทย” หรือ สภามวยโลกมวยไทย องค์กรมวยไทยระดับนานาชาติ เดินเครื่องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนทั่วโลกให้เล่นกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยปีนี้ WBC มวยไทย แคนาดา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 -15 สิงหาคม โดยทีมงานจากไทยคัดเลือกเยาวชนดาวรุ่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ฐานทัพ , ขวัญข้าว , ยอดเพชรโท , ธานีจูเนียร์ และ ศิลาทอง
          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่ค่ายมวย คงสิทธา ลาดพร้าว 71 พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ กรรมการบริหารสภามวยโลก WBC และเลขานุการบริหารสภามวยโลกมวยไทย (WBC มวยไทย) พร้อมด้วย แมทธิว ดีน ซุปเปอร์สตาร์เจ้าของค่ายมวยคงสิทธา และแสนชัย แชมป์เข็มขัดเพชร WBC มวยไทย ร่วมกันจัดงานเปิดตัวนักมวยเยาวชนไทยที่จะไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศแคนาดาในนาม “WBC มวยไทย ไทยแลนด์” จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ฐานทัพ พงษ์บางขวาง , ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร , ยอดเพชรโท ยูฟ่าบูมเด็กเซียน , ธานีจูเนียร์ ทต.เขาบางแกรก และ ศิลาทอง หมวดจงปางสีดา โดยมีนายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย
          จากนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ “มวยไทย” มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ขึ้นเป็น “Soft Power” ของประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป “WBC มวยไทย” จึงขานรับนโยบายพร้อมเดินหน้าผลักดัน “มวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว” และส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬามาตรฐานสากล โดยร่วมมือกับสมาชิกทั่วโลกเจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้นิยมเล่นมวยไทยและเข้าถึงมวยไทยอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
          โดยในปี 2565 นี้ WBC มวยไทย แคนาดา และ การท่องเที่ยว Calgary & Alberta ประเทศแคนาดา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “WBC MuayThai World Youth Games” ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม ณ Seven Chiefs Sportsplex เมืองแคลการี่ ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนทั่วโลกให้เข้าถึงกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยในครั้งนี้จะมีประเทศสมาชิกส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 25 ประเทศ ไม่ต่ำกว่า 200 คน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักกีฬามวยไทยเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed