อโกด้าสนับสนุนกรมการกงสุลไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพการอัพโหลดข้อมูลการจองห้องพักบนพอร์ทัลแอปพลิเคชัน Thailand Pass

          ‘อโกด้า’ จะอยู่ในรายชื่อตัวเลือกการจองห้องพักทั้งหมด ซึ่งสามารถกดเลือกได้ในหน้าเว็บสำหรับสมัคร Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/) เมื่อผู้สมัครเลือก ‘อโกด้า’ และป้อนหมายเลขการจองห้องพัก (booking ID) แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดมากรอกใส่แบบฟอร์มใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวทันที ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล แล้วตรวจสอบด้วยตนเอง ช่วยลดความผิดพลาดและความล่าช้า

          อโกด้ากำลังทำงานร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยีระบบพิสูจน์ และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (self-sovereign identity) ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนา Thailand Pass ในนามของรัฐบาลไทย ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับลูกค้าอโกด้าที่เดินทางมาประเทศไทย

          *API (ย่อมาจาก application programming platform) คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึง และอัพเดทข้อมูลนั้น ๆ ได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *