มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย และ CARE Child Professional School  ร่วมกับ มูลนิธิดุลภาทร และเทศบาล ต.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนของ บมจ เอเชีย เอวิเอชั่น และ บ้านแม่โบ จัดโครงการ “ออน เดอะ ออน โร้ด” เพื่อเสวนากับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อสม แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเป็นกำลังใจในการดูแลลูกๆ พร้อมอบรมเทคนิค ”การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน“ แก่คุณพ่อคุณแม่ และยังได้นำรายการหุ่น  “ติ๋งติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง” ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาแสดงให้เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ และเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 คนได้ชมและร่วมทำกิจกรรมฝึกการเล่นหุ่นด้วย

https://www.kaosanonline.com/?p=57772

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *