ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นทางด้านสรีรวิทยาการผลิตพืช (ผลไม้) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด นับจากวันประกาศผลไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL, IELTS , CU-TEP, KU-EPT และ TOEIC
          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
          ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2579 0308 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agr.ku.ac.th

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed