สัปดาห์นี้โรงเรียนทั่วประเทศส่วนใหญ่เปิดเรียนกันแล้ว บรรยากาศและสีสันภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครองหลังจากหยุดภาคเรียนประจำปี นักเรียนต่างดีใจที่ได้กลับมาเรียน ได้มาเจอเพื่อน ๆ คุณครู และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนบางคนที่สถานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจนที่บีบคั้นอาจต้องทำงานช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนไปโรงเรียน และหลังจากโรงเรียนเลิกเรียน และไปโรงเรียนด้วยจิตใจและความไม่แน่นอนว่าตนเองจะสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ไหม หรืออาจจะยังไม่มีโอกาสไปเรียนหนังสือและอาจต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาในที่สุด

วันนี้ยังมีเวลาสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีความปรารถนาดีอยากหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้นักเรียนที่ยากไร้อย่างน้อยสักคน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยไม่ต้องกังวลถึงความขัดสนของครอบครัวและสามารถกำหนดเป้าอนาคตได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง และวันหนึ่งที่พวกเขาเติบโตขึ้นอาจจะส่งต่อโอกาสดี ๆ ให้กับนักเรียนที่อยากได้รับโอกาสเหมือนเช่นตนเองที่เคยได้รับก็เป็นได้

ขณะนี้มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ยังคงเปิดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2567 จากผู้ใหญ่ใจดีไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือร่วมบริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต หรือ Mobile Banking ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ www.edfthai.org และสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.)

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปี   มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

https://www.kaosanonline.com/?p=60947

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *