คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์ นักข่าว(ประเทศไทย) คุณสรรเสริญ จันทรมณี (บรรณาธิการบริหาร) คุณดลภัทร การธราชว์ (ที่ปรึกษาสมาคม ) คุณภัสสร คนแรงดี(ที่ปรึกษาสมาคม) และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ(ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา)ได้มาร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหาร สมาคมฯเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนงานต่างๆอาทิ การจัดทำหนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 , เตรียมรายชื่อของผู้ใหญ่และผู้สนับสนุนที่จะมอบโล่ ,มอบหมายงานให้ทีมงานนักข่าว ช่างภาพออนไลน์ และนายกฯได้มอบ power bank ให้กับที่ปรึกษา, กรรมการ ทุกท่านใว้ใช้งาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์

https://www.kaosanonline.com/?p=53598

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed