ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาคารการก่อสร้างและเทคโนโลยี หรือ BCT EXPO 2021 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน บริษัทชั้นนำจัดแสดงนวัตกรรมกว่า 1,650 รายจาก 32 ประเทศ ผู้เข้าร่วมชมสัมมนาออนไลน์กว่า 3,000 ราย เตรียมความพร้อมเดินหน้าจัดงานบนพื้นที่จริงปลายปี 2022
          นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาคารการก่อสร้างและเทคโนโลยี หรือ BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY (BCT EXPO 2021) เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดย อิมแพ็ค ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กว่า 22 หน่วยงาน อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง, หน่วยงานการค้าและการลงทุนประเทศอิตาลี, องค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร, สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารประเทศอินเดีย, สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
          BCT Expo 2021 จัดขึ้นภายใต้ธีม “คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ภายในงานมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมครอบคลุมเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการก่อสร้างและอาคาร และมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมกว่า 1,650 คน จาก 32 ประเทศ
          นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีสัมมนาออนไลน์กว่า 14 หัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 42 รายโดยเนื้อหามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการก่อสร้างและอาคารไทยด้วยดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมสัมมนาออนไลน์กว่า 3,000 ราย และยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการประชุมกว่า 129 การประชุมเกิดขึ้นตลอด 3 วันการจัดงานฯ
          สำหรับปี 2565 BCT Expo มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 บนพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวม5,000 ตารางเมตร สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้กลับมามีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารอีกครั้งในรูปแบบการจัดงานบนพื้นที่แสดงสินค้า พร้อมจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจและสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยจะเป็นการจัดควบคู่ไปกับการจัดงานบนพื้นที่จริง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *