นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (ซ้าย ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี”ประจำปี 2564 สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข (ขวา) องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคัดสรรองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สร้างสรรค์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินกิจการจนประสบผลสําเร็จ และมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *