เฟอร์รารี่ Daytona SP3 ได้รับรางวัล “Grand Prize: MOST BEAUTIFUL SUPERCAR 2022” (ซูเปอร์คาร์ที่งดงามที่สุดแห่งปี 2022) ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ณ งาน Paris Festival Automobile International ครั้งที่ 37 รางวัลประจำปีอันทรงเกียรตินี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่รถสปอร์ตที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงอิทธิพลจากโลกยานยนต์ในด้านการออกแบบและสุนทรียศาสตร์แห่งความงาม

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *