นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าวจัดงาน การจัดงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์ มิวสิค เฟสติวัล 2024”

นางสาวกานต์กนิษฐ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็น soft power เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  จนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนให้ สงกรานต์ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

 “ความตั้งใจของคณะผู้จัด งาน”EDM สงกรานต์บาซาร์ มิวสิค เฟสติวัล 2024″ ที่ต้องการจะนำเสนอความรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคนรวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ที่สามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสีบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย”นางสาวกานต์กนิษฐ์ กล่าว

งาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” กำหนดจัดขึ้นที่ โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก ระหว่าง 11-15 เมษายน นี้ โดยในงานจะมีกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีของไทย และการออกร้านแบบงานวัด

https://www.kaosanonline.com/?p=57905

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *