พอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ทพญ.พรหทัย กาญจนพาสน์ ภริยา พร้อมด้วย กุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ภิญโญ ทองเจือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็มไอ จำกัด และคณะผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมพิธีไหว้ศาลตายายเมืองทองธานี เพื่อเสริมสิริมงคล ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานเริ่มต้นปี 2565 ด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จดังตั้งใจ (รายละเอียดและภาพประกอบตามแนบ) มาเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาเผยแพร่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed